Essentra Components B.V. Privacy & Cookie Policy

Essentra Components B.V.: Privacy & Cookies Policy

 

Last update: 30 December 2014

 

Essentra Components B.V. hecht er waarde aan uw privacy te beschermen. In deze Privacy & Cookies Policy kunt u (in combinatie met onze Website Gebruiksvoorwaarden en Website Leveringsvoorwaarden) lezen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken die wij van u verzamelen of van u hebben verkregen.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door of namens Essentra Components B.V. ("Essentra"). In Nederland is Essentra ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17032236 en statutair gevestigd aan Den Belleman 9 in (5571 NR) Bergeijk. Het BTW-nummer van Essentra is [NL001183813B01].

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy & Cookies Policy van tijd tot tijd te wijzigen. Wij raden u daarom aan deze webpagina regelmatig te bezoeken om te zien of deze is bijgewerkt.
 

Essentra is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij over u verzamelen

Wij kunnen u verzoeken om bepaalde persoonsgegevens aan ons te verstrekken, zodat wij u van dienst kunnen zijn zoals met het beantwoorden van door u gestelde vragen, het versturen van e-mailnieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen of u voorzien van onze laatste informatie. Wanneer u klant bij ons bent of voor een klant van ons werkt, is het daarnaast mogelijk dat wij persoonsgegevens over u (zoals uw naam, adres en e-mailadres) verwerken voor het uitvoeren van uw bestellingen.
 

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw gegevens verwerken: (a) om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u of om u op uw verzoek te voorzien van informatie, producten en/of diensten; (b) om u te voorzien van informatie over andere producten en diensten uit ons assortiment, die vergelijkbaar zijn met die u eerder bij ons heeft besteld of waarover u navraag heeft gedaan; (c) om u te voorzien, of geselecteerde derden toe te staan om u te voorzien, van informatie over producten en diensten waarvan wij menen dat deze interessant zijn voor u; (d) om u te attenderen op veranderingen van onze diensten; (e) om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website zo effectief mogelijk wordt gepresenteerd voor u en uw computer; (f) om de effectiviteit van onze website en verkoopactiviteiten te analyseren en/of te verbeteren; en (g) om de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven.

Delen van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens delen met ondernemingen binnen de Essentra groep, waaronder begrepen zijn onze dochterondernemingen, onze holding en haar dochterondernemingen, een en ander met in achtneming van de toepasselijke regelgeving met betrekking tot het beschermen van persoonsgegevens.

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met door ons geselecteerde derden die - indien van toepassing - kunnen optreden als bewerkers namens ons en in overeenstemming met onze instructies, die vastgelegd zijn in de met deze derden gesloten overeenkomsten. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om: (a) zakenpartners, leveranciers en onderaannemers ter uitvoering van met u gesloten overeenkomsten; (b) adverteerders, advertentienetwerken die uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om voor u relevante advertenties te selecteren en tonen; (c) aanbieders van analytische software en zoekmachines die ons assisteren bij het verbeteren en optimaliseren van onze website; en (d) kredietbeoordelaars ter beoordeling van uw kredietwaardigheid.

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden in de volgende situaties: (a) wanneer wij een onderneming of activa aankopen of verkopen, mogen wij uw persoonsgegevens vrijgeven aan de mogelijke verkopers of kopers van zulke ondernemingen en activa; (b) wanneer onze substantiële activa grotendeels worden verworven door een derde, zullen uw persoonsgegevens mede worden overgedragen als onderdeel van de door die derde te verwerven activa; (c) wanneer wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens vrij te geven of te delen om te kunnen voldoen aan enig wettelijk voorschrift, of om onze Website Gebruiksvoorwaarden en Website Leveringsvoorwaarden te handhaven of toe te passen, danwel om onze rechten, en eigendom, alsmede onze veiligheid, die van onze klanten en anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van persoonsgegevens met andere ondernemingen en organisaties met als doel de het tegengaan van fraude en het reduceren van kredietrisico's.

Waar wij uw persoonsgegevens opslaan

Om een deel van of alle hierboven vermelde diensten te kunnen verlenen, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken en opslaan. Dit kan meebrengen dat u persoonsgegevens worden doorgegeven aan medewerkers of ondernemingen binnen de Essentra Groep die zich buiten de Europese Economische Ruimte (" EER") bevinden. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven ter verbetering van onze communicatie met u en onze internationale zakelijke activiteiten, het voldoen aan klantbestellingen en ter verwerking van betalingsgegevens. Sommige landen buiten de EER bieden niet dezelfde rechtsbescherming ten aanzien van persoonsgegevens als landen binnen de EER. Indien wij uw gegevens moeten doorgeven aan instellingen in landen buiten de EER, zullen wij alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en in overeenstemming met deze Privacy & Cookies Policy, alsmede de toepasselijke regelgeving wordt verwerkt.


Onze veiligheidsmaatregelen

Ter bescherming van uw privacy nemen wij passende beveiligingsmaatregelen bij de opslag en verstrekking van persoonsgegevens teneinde onbevoegde toegang van derden te voorkomen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat elke partij aan wie wij gegevens overdragen, vergelijkbare beveiligingsmaatregelen heeft. Het internet is als medium echter niet volledig veilig. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor onbevoegd gebruik, verspreiding, beschadiging of vernietiging van uw persoonsgegevens, tenzij dat is veroorzaakt door onze nalatigheid of opzet aan onze kant. Onze verantwoordelijkheden en uw rechten kunnen verschillen als gevolg van lokale wet- en regelgeving.

Uw rechten / contact

Indien u niet langer berichten van ons wenst te ontvangen, volg dan de aanwijzingen in de e-mails of andere communicatie die wij u sturen. U kunt zich afmelden van onze contactenlijst. Indien u vragen heeft over ons gebruik van uw gegevens, of als u uw rechten wilt uitoefenen op basis van de toepasselijke privacy wet- regelgeving, kunt u een e-mail sturen aan sales@essentracomponents.nl of een brief sturen naar Essentra Components B.V., Den Belleman 9, 5571 NR, Bergeijk, ter attentie van [Deputy Company Secretary]. U kunt ons tevens telefonisch bereiken: +31 (0) 497 572 002


Cookies


Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Cookies worden veel gebruikt en om het mogelijk te maken een website (efficiënt) te laten werken en informatie te verschaffen aan de eigenaars/beheerders van de website.
 

Een cookie kan de functies van een website aanpassen aan uw wensen en interesses door het onthouden van informatie over uw voorkeuren. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot de bestanden op uw computer of tot informatie over uzelf, anders dan de data die u ons geeft of die zijn afgeleid van de activiteiten op onze website.

Cookies blijven gedurende een beperkte periode geldig vanaf het moment dat deze worden geplaatst op een apparaat. De cookies blijven bewaard op een apparaat voor de duur van deze periode. Voor sommige cookies geldt dat deze periode beperkt is tot één browsersessie. Andere cookies blijven langer bewaard op een apparaat, zodat het apparaat ook bij het volgende bezoek kan worden herkend. 

Aan third-party cookies kunnen geen rechten worden ontleend, aangezien wij beperkte kennis en controle hebben over deze cookies. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor third-party cookies, noch voor de wijze waarop deze derden gebruik maken van de verzamelde informatie.

Wij maken gebruik van Google Analytics. De aanbieder van deze dienst, Google Inc, verkrijgt de met deze cookies verzamelde informatie en gebruikt deze om anonieme rapporten en statistieken voor ons te genereren.

Google voorziet ons van deze rapporten en statistieken, waardoor wij kunnen onderzoeken hoe bezoekers onze website ervaren. Op die manier kunnen wij voortdurend onze website, dienstverlening en marketing strategie verbeteren en u beter van dienst zijn. Google biedt in een opt-out mogelijkheid ten aanzien van Google Analytics, klik hier om hiervan gebruik te maken. Klik hier voor algemene informatie over het gebruik door Google van cookies.

De meeste webbrowsers maken het mogelijk om via de instellingen cookies te beheren. Om meer te weten komen over cookies, wat deze doen en hoe deze geblokkeerd kunnen worden, raden wij u aan om de website Allaboutcookies.org of de website van de Consumentenbond te bezoeken.

To download this policy as a pdf file to retain or print please click here

essential solutions
delivered