Web Chat Voorwaarden

Laatste update: 30 December 2014

De Web Chat Diensten worden u aangeboden door Essentra Components B.V. (''Essentra"). Esssentra is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17032236 en statutair gevestigd aan Den Belleman 9 in (5571 NR) Bergeijk. Het BTW-nummer van Essentra is NL001183813B01.

Essentra is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wij plegen chats op te nemen voor compliance- en trainingsdoeleinden. U kunt op uw verzoek een kopie van de opgenomen chats per e-mail ontvangen. Op alle chats zijn deze Web Chat Voorwaarden, onze Privacy & Cookie Policy , de Website Gebruiksvoorwaarden en Website Leveringsvoorwaarden  van toepassing. Deze documenten zijn raadpleegbaar op onze Website www.essentracomponents.com.

Door gebruik te maken van onze Chat Services erkent u dat alle informatie die u van een Essentra Klantenservice Medewerker verkrijgt uitsluitend bedoeld is voor algemene informatiedoeleinden. U kunt deze informatie niet beschouwen als advies waarop u een beroep kunt doen. Wij raden u aan professioneel of specialistisch advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt of nalaat op basis van de informatie die u verkregen heeft van een Essentra Klantenservice Medewerker. Alle informatie die u verkregen heeft via de Web Chat Service wordt "as is" verstrekt. Wij garanderen noch direct, noch indirect dat de informatie die u van een Essentra Klantenservice Medewerker verkrijgt juist, volledig of up-to-date is. Evenmin garanderen wij dat deze informatie geschikt is voor een specifiek doel.

Voor vragen of assistentie kunt u contact met ons opnemen per e-mail: sales@essentracomponents.nl of telefonisch: +31 (0) 497 572 002.

Web Chat E-mail Transcript

 

Wij danken u voor het gebruikmaken van Essentra's Web Chat Service. Wij plegen chats op te nemen voor compliance- en trainingsdoeleinden. U kunt op uw verzoek een kopie van de opgenomen chats per e-mail ontvangen. Op alle Chats en op dit Chat transcript zijn onze Web Chat Voorwaarden, Privacy & Cookie Policy ,Website Gebruiksvoorwaarden en Website Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze documenten zijn raadpleegbaar op onze Website www.essentracomponents.nl.

Alle informatie die u van een Essentra Klantenservice Medewerker via de Live Chat Service (of anderszins) ontvangt is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. U kunt deze informatie niet beschouwen als advies waarop u een beroep kunt doen. Wij raden u aan professioneel of specialistisch advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt of nalaat op basis van de informatie die u verkregen heeft van een Klantenservice Medewerker. Alle informatie die u verkregen heeft via de Web Chat Service wordt "as is" verstrekt. Wij garanderen noch direct, noch indirect dat de informatie die u van een Essentra Klantenservice Medewerker verkrijgt juist, volledig of up-to-date is. Evenmin garanderen wij dat deze informatie geschikt is voor een specifiek doel.

Voor vragen of assistentie kunt u contact met ons opnemen per e-mail: sales@essentracomponents.nl of telefonisch: +31(0)497-572002.


essential solutions
delivered