Beleidsverklaring voor gezondheid, veiligheid en milieu

1.1 De divisie Components zet zich in om de hoogste normen te bereiken op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu (HSE). Deze inspanningen omvatten al onze medewerkers en alle andere personen voor wie onze activiteiten gevolgen hebben, waaronder tijdelijke arbeidskrachten, aannemers, klanten, leveranciers, bezoekers, onze buren en het milieu.

1.2 Wij zijn van mening dat een sterke HSE-cultuur het resultaat is van gezonde managementsystemen en geïnformeerde, betrokken medewerkers. Daarom willen we ons doel van nul incidenten bereiken via de actieve betrokkenheid van al onze medewerkers en zichtbaar leiderschap van ons managementteam.

1.3 We zullen jaarlijks HSE-doelstellingen vaststellen en passende plannen maken om het beheer en de prestaties op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu te handhaven en te verbeteren.  HSE-projecten en -initiatieven zullen minstens dezelfde prioriteit krijgen als andere operationele, productie- en kwaliteitsgerelateerde projecten. Indien van toepassing zullen deze opgenomen worden in de jaarlijkse strategische bedrijfsplanning en het budgetproces.

1.4 De algemeen directeur van de divisie Components heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we beschikken over voldoende HSE-regelingen voor al onze vestigingen. Dit omvat ervoor zorgen dat voldoende tijd en middelen beschikbaar worden gesteld om de strategie, het beleid en andere HSE-programma's uit te voeren.

1.5 Dit document zet het beleid en de procedures uiteen die Essentra heeft opgesteld om te voldoen aan wetgeving rondom gezondheid, veiligheid en milieu in de landen waar Essentra actief is.

We make it Safer.


essential solutions
delivered