Beleidsverklaring Milieu, Beroepsgezondheid en Veiligheid

De Health and Safety at Work Act (Engelse Wet inzake veiligheid en gezondheid op het werk) van 1974 legt zowel werkgevers als werknemers wettelijke verplichtingen op. Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, heeft Essentra plc. een veiligheidsbeheerssysteem opgesteld waarmee continue verbetering op het gebied van gezondheid en veiligheid en het beheersen en verminderen van risico's wordt bevorderd. Er worden jaarlijkse doelstellingen met betrekking tot gezondheid en veiligheid gesteld, die we vervolgens controleren en analyseren, met het streven om de systemen en de prestaties van het bedrijf te verbeteren.  Het beleid van het bedrijf is erop gericht dat dit veiligheidsbeheerssysteem en de verantwoordelijkheden voor gezondheid en veiligheid op alle niveau's binnen het bedrijf worden toegewezen, geaccepteerd en nagekomen.

Het bedrijf waarborgt dat alle praktische stappen worden ondernomen om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van alle werknemers, bezoekers en aannemers te garanderen, waar ze zich ook bevinden in onze bedrijfsruimten en op onze terreinen.

Het bedrijf zorgt ervoor dat werknemers de informatie, instructie, training en supervisie krijgen die nodig is om de gezondheid en de veiligheid van alle werknemers op het werk veilig te stellen.

Alle werknemers zijn verplicht om op passende wijze zodanig maatregelen te nemen, dat hun eigen gezondheid en veiligheid en die van andere personen, die gevolgen kunnen ondervinden van hetgeen zij doen of laten, gewaarborgd zijn.

Het is cruciaal dat alle personen binnen het bedrijf meehelpen om de werkplaatsen en -methoden zo veilig mogelijk te maken, en dat ze, waar nodig, met het bedrijf samenwerken om aan de huidige toepasselijke wettelijke verplichtingen, en aan andere vereisten die de organisatie onderschrijft, te voldoen.

Het bedrijf streeft naar continu overleg met medewerkers over gezondheids-, veiligheids- en welzijnskwesties en zal daarom werknemers uit alle geledingen van het bedrijf vragen om veiligheidscomités te vormen en deel te nemen aan regelmatige veiligheidscontroles. Deze vorm van betrokkenheid wordt bevorderd op al onze terreinen en in al onze bedrijfsruimtes.

Het bedrijf verstrekt informatie aan werknemers en aandeelhouders met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van werknemers. Deze informatie wordt regelmatig op alle niveaus binnen het bedrijf herzien en besproken.

De beleidsverklaring, de organisatie en regelingen worden periodiek herzien en, waar nodig, bijgewerkt.


essential solutions
delivered